Wmałejgłowie

Wsparcie poszukiwane: wizyta u specjalisty. Do kogo się udać – psycholog, pedagog czy psychiatra?

Korzystanie z pomocy specjalistów staje się coraz powszechniejsze, a wizyta u psychologa czy psychiatry nie jest już niczym nadzwyczajnym.  Dotyczy to zarówno naszych osobistych problemów, jak i rodzicielskich wyzwań czy trudności naszych dzieci.

Rodzice nie zawsze potrafią poradzić sobie z trudnymi emocjami towarzyszącymi ich dziecku, czy różnymi problemami, które ich dotykają. Nie zawsze wiedzą też jak stawić czoła rodzicielskim wyzwaniom, a tych każdego dnia spotykają co nie miara. Rodzic też człowiek i nie jest wstanie unieść wszystkiego na swoich barkach i potrzebuje wsparcia, a czasem też tego, by ktoś rozwiał rodzicielskie wątpliwości, wskazał właściwą drogę. To zupełnie normalne. Warto jednak, właśnie w tym momencie, gdy pojawiają się te wszystkie trudności, wyzwania, niewiadome, skorzystać z dostępnych opcji pomocy i skonsultować ze specjalistą – psychologiem, pedagogiem czy psychiatrą.  

Pierwsza i najważniejsza kwestia to to, że pojawiających się problemów czy trudności nie należy traktować jako porażki rodzicielskiej. Zdecydowanie lepiej podejść do tego jak do wyzwania, któremu trzeba sprostać. Pomóc w tym może konsultacja ze specjalistą – psychologiem, pedagogiem czy psychiatrą. Podczas spotkania specjalista nie tylko udzieli konkretnych wskazówek, ale też spojrzy na tę konkretną sytuację świeżym spojrzeniem, wskaże, gdzie można szukać rozwiązań. Im wcześniej wdroży się odpowiednie działania, tym większa szansa na sprostanie trudności. Dlatego też nie należy odwlekać wizyty u specjalisty.

Psycholog, pedagog, psychiatra – czym się od siebie różnią?

Mimo, że korzystanie z pomocy specjalistów staje się coraz powszechniejsze, to zdarza się, że niektórzy wciąż nie do końca orientują się czy właściwie zajmują się poszczególni specjaliści, co często przekłada się na to, że nie wiedząc, dokąd pójść po prostu odkładają taką wizytę. Spieszę zatem z wyjaśnieniem.

Podstawowe zainteresowania psychologa skierowane są głównie na rozwój psychiczny. Psycholog dziecięcy będzie się zatem skupiał właśnie na rozwoju psychicznym dziecka, jego emocjach, procesach poznawczych, zachowaniach oraz ich wpływie na codzienne funkcjonowanie. Psycholog uważnie przygląda się zachowaniom dziecka, analizując je i próbuje odnaleźć ich źródło, starając się je zrozumieć. Co ważne, rola psychologa nie kończy się na odnalezieniu źródła problemu i jego zrozumieniu, lecz przede wszystkim polega na pracy nad tym problemem i pomocy w poradzeniu sobie z nim.  Psycholog jest towarzyszem procesu zmiany, który wspiera na każdym jej etapie, udzielając wskazówek.

Z kolei pedagog to osoba zajmująca się głównie zagadnieniami związanymi z wychowaniem oraz procesami edukacyjnymi. Pedagog jest osobą kompetentną, by zdiagnozować indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dziecka. Praca pedagoga polega również na wsparciu w rozwoju, nauce czy też minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych i ich prewencji.

Psychiatra jest lekarzem, zajmującym się głownie dziećmi, które wymagają leczenia farmakologicznego, leczenia zaburzeń i chorób o charakterze psychicznym, a także diagnostyki. Jeżeli psychiatra jest jednocześnie psychoterapeutą, może on również prowadzić terapię.

Wizyta u pedagoga – czy to wystarczy?

Odpowiedź na to pytanie idealnie wpasuje się w dość powszechny stereotyp psychologa, ponieważ brzmi: to zależy.

Zależy głównie od tego w jakim zakresie jest potrzebne wsparcie, z czym zgłasza się do niego rodzic. Pedagog jest osoba wielozadaniową, która posiada szeroki zakres wiedzy, a zatem jest w stanie znaleźć odpowiedź na wiele pytań i udzielić wskazówek w dość szerokim zakresie. W przestrzeni szkolnej pełni naprawdę wiele funkcji, jest swego rodzaju pomostem między podopiecznymi w placówce a rodzicami, dysektorem czy wreszcie placówkami wspomagającymi.

Rozległa wiedza, narzędzia i umiejętności jakie pedagog zdobył w procesie kształcenia pozwalają na wsparcie dziecka w procesie rozwoju, jego harmonijnym przebiegu z wykorzystaniem potencjału dziecka.

Zatem, jeżeli wyniki dziecka nie są zbliżone do wyników rówieśników lub jeżeli radzi sobie ono gorzej od innych, warto zwrócić się właśnie do pedagoga, który zwróci uwagę na problem i w razie konieczności skieruje w odpowiednie miejsce, np. do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub psychologa, gdzie po przeprowadzeniu diagnozy dziecku zostanie wydany odpowiedni dokument.

Pedagog przeprowadza również zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zwłaszcza z tymi dziećmi, które posiadają orzeczenie o kształceniu specjalnym. Można zgłosić się do niego, gdy uczeń ma trudności w nauce, które wiążą się z różnymi dysfunkcjami (np. dysgrafią, dysleksją czy dyskalkulią), brakuje mu motywacji lub ma trudności w zakresie koncentracji uwagi, ale i wtedy gdy ma problemy w domu, co negatywnie wpływa na jego oceny i funkcjonowanie w szkole.

Pedagog pracuje również z uczniami mającymi trudności w relacjach z innymi uczniami, z agresją czy innymi trudnościami pojawiającymi się w życiu młodego człowieka.

Warto pamiętać, że jeżeli dany problem, z którym zgłasza się do pedagoga dziecko czy też jego opiekunowie, nawet jeżeli nie zostanie rozwiązany przez pedagoga, to z pewnością wskaże on drogę do odpowiedniego miejsca, w którym uzyska się potrzebną, specjalistyczną pomoc.

Kiedy zgłosić się do psychiatry?

Psychiatra do lekarz, do którego warto zgłosić się, gdy podejrzewasz u swojego dziecka występowanie takich chorób jak: ADHD, Zespół Aspergera, zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, zaburzenia ze spektrum autyzmu czy mutyzm wybiórczy. Przesłanką do takiej wizyty mogą być niepokojące, niezrozumiałe dla rodziców zachowania dziecka lub nagła zmiana tych zachowań. Warto w tym miejscu podkreślić, że konsultacja z psychiatrą nie jest równoznaczna z otrzymaniem przysłowiowych „żółtych papierów”, przepisaniem tony leków i zamknięciu dziecka w szpitalu psychiatrycznym. Konsultacja z tym specjalistą ma na celu rozwianie wątpliwości lub podjęcie działań pomocowych. A w przypadku, gdy pomoc psychiatry w tym konkretnym przypadku nie będzie potrzebna, z całą pewnością wskaże on rodzicowi miejsce, w którym znajdzie pomoc i wsparcie w zakresie, którego w związku z daną trudnością potrzebuje.

Wizyta u psychologa to pomoc nie tylko dla dziecka, ale i dla rodzica

Psycholog, może pomóc nie tylko w trudnościach dziecka, ale również poradzi sobie z problemami rodzicielskimi. Rozmowa z psychologiem ma celu pomoc z różnych sferach życiowych, po którą można zgłosić się w każdej chwili. Spektrum działań psychologa jest naprawdę szerokie, a jego pomoc często okazuje się nieoceniona.

Do psychologa możesz zgłosić się z różnymi, niepokojącymi symptomami występującymi u dziecka, tj., np. wtedy, gdy u dziecka występują:

  • trudności w sferze emocjonalnej, np. nieumiejętność radzenia sobie z emocjami, wybuchy złości czy nawet agresji
  • niepokojące zachowaniem
  • trudnościach w nawiązywaniu relacji i kontaktach z rówieśnikami czy w gronie rodziny
  • dziecko wobec siebie zbyt krytyczne, ma niska samoocenę,
  • zmiany w dotychczasowym zachowaniu dziecka.
  • trudności z zaadaptowaniem się do nowej sytuacji życiowej,
  • brak chęci współpracy.
  • problemy ze skupieniem uwagi i koncentracją,
  • apatia.

Psycholog pomaga jednak nie tylko dzieciom, ale również rodzicom, którzy odczuwają stres związany z wychowaniem dziecka, nadmiernie martwią się o swoje dziecko, nie radzą sobie z rodzicielskimi wyzwaniami, czują się bezsilni i bezradni, chcą wesprzeć dziecko w rozwoju czy też szukają informacji jak przygotować dziecko do nadchodzących zmian i nowych sytuacji. Psycholog to osoba, która ukończyła studia na kierunku psychologia, otrzymując tytuł magistra. Udziela profesjonalnej pomocy psychologicznej, wykonuje działania o charakterze diagnostycznym, wspiera w radzeniu sobie z rodzicielskimi wyzwaniami i trudnościami wychowawczymi, a także pomaga dzieciom oswoić emocje, stawić czoła niepowodzeniom i trudnościom, z którymi mierzy się dziecko.

Psycholog dziecięcy pełni ważną rolę we wsparciu rodziny.

Warto zaznaczyć, że podczas spotkań psycholog zadaje dużo pytań. Z pewnością zapyta o to jak obecnie wygląda sytuacja osoby zgłaszającej się po pomoc i o sposoby radzenia sobie z nią, o to co stanowią największą trudność. Dopyta też o to, jak problem Klienta lub jego dziecka wpływa na funkcjonowanie poszczególnych osób w rodzinie, jak i całego systemu rodzinnego. Z pewnością pojawią się też pytania dotyczące podstawowych informacji biograficznych, a być może także dotyczące dzieciństwa, przeszłości lub innych ważnych wydarzeń. Bez względu na to, o co zapyta psycholog, warto pamiętać, że każde pytanie zadawane jest z konkretnego powodu.

Co ważne, wbrew temu, co może się niektórym wydawać – konsultacje z psychologiem dziecięcym czy innym specjalistą nie muszą też oznaczać długotrwałej i kosztownej terapii, ponieważ nierzadko do rozwiania wątpliwości i odpowiedzi na nurtujące pytania wystarczy jedna konsultacja.

Wizyta u psychologa, pedagoga czy psychiatry to wsparcie dla rodzica, a jego potrzeba nie czyni rodziców gorszymi, wręcz przeciwnie – rodzic, który troszczy się o swoje dziecko i jego potrzeby nie boi się prosić o pomoc, pytać i szukać odpowiedzi.

To zrozumiałe, że u rodziców może pojawić się lęk przez taką wizytą, jednak warto pamiętać, że jest ona ważna dla dziecka, tak samo jak wizyta u pediatry, kiedy zauważamy u dziecka symptomy choroby.  Zdrowie psychiczne dziecka, podobnie jak wszelkie wątpliwości związane z jego zachowaniem czy rozwojem są dokładnie tak samo ważne, jak zdrowie fizyczne.

Wizyta u psychologa może być pierwszym, a zarazem najważniejszym krokiem by poradzić sobie z rodzicielskimi wyzwaniami. Warto więc się do niej odpowiednio przygotować – o tym jak to zrobić przeczytasz w artykule „Jak przygotować się do wizyty u psychologa dziecięcego?”, Natomiast jeżeli już wiesz, że wsparcie psychologa to coś, czego Ci potrzebna, to umów się na konsultacje on-line już dziś.

Scroll to Top